Általános szerződési feltételek

1. Általános rendelkezések

1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a könyveket árusító webáruház (a továbbiakban: „Webáruház”) és az áruházban vásárlók (a továbbiakban: „Vásárlók”) közötti jogviszonyra vonatkoznak.

1.2. Az ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan termék megvásárlására, amelyet a Webáruház értékesít, és minden olyan ügyletre, amelyet a Vásárló a Webáruházzal köt.

1.3. A Webáruház tulajdonosa és üzemeltetője fenntartja magának a jogot az ÁSZF bármely rendelkezésének módosítására. Az ÁSZF bármilyen változásáról a Webáruház honlapján közzétett változatban tájékoztatja a Vásárlókat, és az ÁSZF minden esetben az adott időpontban érvényes változata irányadó.

2. Vásárlás menete

2.1. A Vásárló az általa megvásárolni kívánt termékek kiválasztása után megadja a szállítási címet és a számlázási címet. A Webáruház a megadott adatok alapján állítja ki a számlát, amelyet a Vásárló a termékkel együtt kap a megadott szállítási címre, vagy átveheti személyesen.

2.2. A Webáruház a megrendelést követően az áruházban raktáron lévő termékeket a lehető legrövidebb időn belül szállítja a Vásárló által megadott címre. Amennyiben a termék nem áll rendelkezésre, erről a Webáruház a Vásárlót azonnal tájékoztatja.

2.3. A Vásárló a megrendelés visszaigazolását követően jogosult a megrendelt terméket elállási jog gyakorlása nélkül elállni, amennyiben a termék még nem került kiszállításra. A 2001. évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor a vásárló felé azonnal értesítést küld az eladó webáruház szoftvere a rendelés felvételének tényéről. Amennyiben a vásárlóhoz ez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló ajánlattételi kötöttségei megszűnnek.

2.3.1. A megrendelés elküldésével és annak email által történő visszaigazolásával a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre az Eladó, valamint a Megrendelő, mint Vevő között. A honlap használatának segítségével létrejövő szerződések nyelve a magyar, az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat nem iktatjuk. Az esetleges jogviták elbírálására Felek a Budapest Megyei Bíróság illetékességét kötik ki. Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendelet szabályai az irányadóak.

2.4. Amennyiben a Vásárló hibás vagy sérült terméket kap, a Webáruház a terméket kicseréli vagy visszatéríti a Vásárló által megadott bankszámlára.

3. Fizetési feltételek

3.1. Csomagküldés esetén a Webáruház a megrendelés feladásával egyidejűleg kiállítja a számlát, melyet a csomag tartalmaz, és elektronikusan is kiküldésre kerül a megadott email címre. A számla tartalmazza a megrendelt termékek árát, valamint a szállítási költségeket.

3.2. Csomagküldés esetén a Vásárló a termékek árát bankkártyás fizetéssel, utánvéttel fizetheti meg.

3.3. Személyes átvétel esetén a számla kiállítása és a fizetés helyben történik, készpénzzel.

4. Szállítási feltételek

4.1. Személyes átvétel: csomagját személyesen is átveheti előzetesen egyeztetett időpontban. Átvételi cím: 1063 Budapest Szív utca 39/a. A helyszínen csak Készpénzes fizetés lehetséges. Ügyfélszolgálat: ha kérdése van az oldalon található termékekkel vagy a vásárlással kapcsolatban, kérem hívjon minket az alábbi számon munkanapokon: hétfő – péntek: 09:00-17:00 +36 70 325 7788

4.2. A Webáruház a megrendelt termékeket a lehető legrövidebb időn belül, általában 1-5 munkanapon belül szállítja a Vásárló által megadott címre.

4.3. A szállítási idő a termék raktáron lévő vagy beszerzésre váró állapotától függően változhat. A Webáruház tájékoztatja a Vásárlót a szállítási időről.

4.4. A küldemények kézbesítését, szállítását a Foxpost végzi, csomagautomatába. A Sérült csomagot azonnal kérjük jelezni a futárszolgálat felé is.

5. Elállási jog

5.1. 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelete értelmében a Fogyasztó jogosult a termék átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. Fogyasztót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. – A Vevőnek jogában áll, a megrendelést követően, de még a kiszállítás előtt a vásárlástól elállni. Ez esetben az elállás okán a Vevőnek fizetési kötelezettsége nincs.

5.1.1 Ha a vevő elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó nyilatkozatát köteles eljuttatni mihamarabb (emailben) az Eladó elérhetőségeinek bármelyikére.

5.2. Az elállási jog gyakorlása esetén a Vásárlónak a terméket eredeti állapotában, csomagolásban kell visszajuttatnia a Webáruházhoz. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.

5.3. A Webáruház az elállási jog gyakorlása esetén a termék árát visszatéríti a Vásárló által megadott bankszámlára.

6. Adatvédelem

6.1. A Webáruház a Vásárló által megadott személyes adatokat bizalmasan kezeli és azokat kizárólag a vásárlási folyamat lebonyolítása érdekében használja fel.

6.2. A Webáruház az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat maradéktalanul betartja, és az adatokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli.

7. Felelősség és garancia

7.1. A Webáruház minden tőle telhetőt megtesz a megrendelt termékek minőségének biztosítása érdekében.

7.2. Amennyiben a Vásárló a megrendelt termékeken hibát észlel, kérjük, hogy minél hamarabb jelezze azt a Webáruháznak.

7.3. A Webáruház nem vállal felelősséget a termékek helytelen használatából adódó károkért.

7.4. A Webáruház a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő garanciális szabályokat alkalmaz.

8. Változtatás jogai

8.1. A Webáruház fenntartja a jogot, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítsa.

8.2. Az Általános Szerződési Feltételek módosításairól a Webáruház a Vásárlókat előzetesen tájékoztatja.

9. Jogi nyilatkozatok

9.1. A Webáruházban található valamennyi tartalom, beleértve a szöveges és képi anyagokat, jogvédelem alatt áll.

9.2. A Webáruházban megjelenő tartalmakat kizárólag a Webáruház jogosult felhasználni.

10. Jogi viták rendezése

10.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek értelmezéséből és végrehajtásából eredő vitákra a magyar jog az irányadó.

10.2. A felek a vitás kérdéseket elsősorban békés úton, egyeztetéssel igyekeznek rendezni.

10.3. Amennyiben a békés megoldás nem lehetséges, a vitás kérdések eldöntésére a Webáruház székhelye szerint illetékes bíróság hatáskörébe tartoznak. Ezen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával a Vásárló kijelenti, hogy megismerte és elfogadja a Webáruház által meghatározott feltételeket, és vállalja, hogy azokat betartja.

10.4 Panaszkezelés A webáruházunk célja, hogy a megrendeléseket megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a megrendelőnek panasza van a vásárlási szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, a panaszát az „Elérhetőségek” menüpontban felsorolt elérhetőségek bármelyikén megteheti. Áruházunk a panaszát, annak beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja és a panasz közlésével azonos módon tájékoztatja Önt a vizsgálat eredményéről, valamit arról, hogy annak elutasítása esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a rendelkezésére. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/ Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint. A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben első fokon megyei illetékességgel a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei, másodfokon országos illetékességgel a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el. Az illetékességet megalapozza a fogyasztó lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének helye is. A kérelem bármely illetékes felügyelőségnél benyújtható. Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. A kérelemnek tartalmaznia kell

1. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

2. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,

3. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,

4. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,

5. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését

6. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,

7. a testület döntésére irányuló indítványt,

8. a fogyasztó aláírását. A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről. Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Üzemeltető

Rideg Gábor E.V

1048 Budapest, Külső-Szilágyi út 44.
Adószám: 69143803-1-41